Liftronic® Air
indeva

Liftronic® Air

Industriella balanslyftare INDEVA® Liftronic® Air med pneumatisk lyftkraft och elektronisk styrning

VIDEOR av Liftronic® Air

Den senaste generationen av industriella balanslyftare i INDEVA-familjen. De kombinerar de traditionella pneumatiska balanslyftarernas styrka med INDEVA-anordningarnas intelligens. Deras lyftkraft är pneumatisk men de styrs elektroniskt. De lämpar sig för hantering av förskjuten last. Modeller finns tillgängliga från 80 till 250 kg, och kan levereras antingen pelar-, tak- eller hängskenemonterade. Jämfört med traditionella pneumatiskt styrda balanslyftare erbjuder Liftronic Air viktiga fördelar som hjälper till att förbättra säkerhet, ergonomi och produktivitet.

Pelarmonterad med ledad arm Takmonterad med ledad arm
Tekniska specifikationer  Tekniska specifikationer 
Manipulator arm Liftronic Air overhead manipulator arm

Tekniska egenskaper

 • Maxkapacitet: 250 kg
 • Maximal arbetsradie: 2700 mm
 • Maximal lyfthastighet: 0,5 m/sekund
 • Styrning: elektronisk
 • Strömförsörjning: 115/ 230 Volt A/C – 50/60 Hz
 • Strömförbrukning: 100VA
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Arbetstemperatur: från 0° till 40°C
 • Bullernivå: <70 dB (A)

Säkerhetsutrustning: (när den är monterad med verktyg).

 • Axelbroms huvudpelare
 • Axelbroms mellanliggande led
 • Pelarrotation 360°
 • Verktygsaxelrotation 550° (tillval kontinuerlig)

Systemet stannar automatiskt när ett kommunikationsfel upptäcks (fel inuti kablarna, fel inuti ett elektroniskt kort…).
Systemet stannar automatiskt när strömförsörjningen stängs av. Systemet styr balanserarens tryck (på olika nivåer) och verifierar kongruensen mellan dem.
Systemet stannar automatiskt när ett fel inuti den proportionella elektromagnetiska ventilen upptäcks. Systemet stannar automatiskt när ett fel inuti den proportionella pneumatiska ventilen upptäcks. Systemet stannar automatiskt när cylindertrycket inte överensstämmer med önskat tryck. I händelse av lastfall är Liftronic Air mycket säkrare än traditionella pneumatiska logiska balanslyftare. Den auto-balanserande modellen motbalanserar omedelbart den olika vikten och håller den alltså helt stilla, utan några farliga plötsliga verktygsrörelser uppåt. Modellen med förinställning av lasten har en speciell säkerhetsanordning som upptäcker eventuella plötsliga rörelser och stoppar dem. Systemet stannar automatiskt vid överacceleration (på grund av fel). Systemet stannar automatiskt när STOPP-knappen trycks in (utan ingripande av programmerbara elektroniska kort – endast elektromekaniska element). Systemet genererar även varning (utan att stoppa balanseraren) för att visa arbetssituationer “utom räckhåll”.

Tillgängliga alternativ:

 • Roterande led på den ledade axeln
 • Systemlås för lyftkapaciteten
 • Broms för uppåt-/nedåtrörelse
 • Speciell målning
 • Stålplattform
 • Gränslägesbrytare för huvud- och mellanliggande ledaxel

Tillämpliga standarder

Europeiska säkerhetsstandarder 2006/42/EG (Maskindirektivet):

 • Säkerhetskrav i direktiv 2006/95/EG (lågspänning)
 • Säkerhetskrav i direktiv 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet)

Utformningsstandarder:

 • CNR 10021/85 (stålkonstruktioner för lyftutrustning).
 • CNR 10011/86 (stålprodukter),
 • CNR 10028/85 (konstruktioner i aluminiumlegering för lyftutrustning).
 • CNR 10029/87 (högresistenta stålprodukter)
 • UNI 7670, UNI 7278, DIN 4114, ISO 4304, DIN 1054, FEM/ I-12-1970)

Ladda ned broschyren Liftronic® Air och läs jämförelsetabellen: Liftronic® Air vs. traditionell pneumatiskt styrd balanslyftare

Den industriella manipulatorn Liftronic® Airs tillämpningar

Pelarmonterad med ledad arm

 1. Modell
 2. BRUTTOKAPACITET *
 3. inklusive arbetsdon 
 4. kg                                          
 5. Förskjutningshantering: maximalt avstånd från lyftverktygets Z-axel           
 6. mm                                        
 7. armlängd                                                     
 8. otäckt område                                 
 9. maximal vertikal exkursion                                              
 10. lyfthastighet:                        
 11. Rotation runt pelaraxeln
 12. grader                                   

Sken- eller takmonterad med ledad arm