Intelligenta hjälpanordningar vs. traditionell lyftutrustning
indeva

augusti 30, 2004

Intelligenta hjälpanordningar vs. traditionell lyftutrustning

Industriella INDEVA®-manipulatorer (intelligenta hjälpanordningar) Liftronic®-serien vs. traditionell lyftutrustning och pneumatiska manipulatorer.

De industriella manipulatorerna i Liftronic®-serierna, även kallade INDEVA®-anordningar (INtelligent DEVices for hAndling), tillhör klassen av manipulatorer som är kända över hela världen som “Intelligenta hjälpanordningar (IAD-anordningar)”. Jämfört med de traditionella pneumatiska manipulatorerna erbjuder de betydande fördelar avseende ergonomi, säkerhet och produktivitet.

Auto-viktsensor och automatisk lastviktsbalansering.

Med hjälp av en mikroprocessorbaserad elektronisk anordning balanserar systemet automatiskt och omedelbart lastvikten. Det inte bara balanserar lastvikten automatiskt (auto-balanseringsfunktion), utan det avkänner och balanserar även lastvikten kontinuerligt (auto-viktsensorfunktion). Tack vare denna funktion kan operatören hantera att deras vikt förändras samtidigt som de hanteras (t.ex.: fat, lådor, väskor mm… som töms eller fylls), eller laster med olika storlekar och vikter utan att avbryta sin hantering för att justera lastinställningarna eller välja en annan förinställd lastparameter med hjälp av tryckknappar eller tryckregulatorer.
Operatören kan hantera laster på ett naturligt och intuitivt sätt och nästan glömma att hen använder en maskin.
Traditionella pneumatiskt styrda manipulatorer (inklusive de som beskrivs som auto-balanserande), balanserar lastvikten när lasten lyfts, men de avkänner inte lastvikten automatiskt och kontinuerligt och de justerar inte balanseringen automatiskt när vikten varierar.
Motbalanseringen är mycket långsammare eftersom det tar mycket längre tid för den pneumatiska signalen att ta sig runt kretsarna jämfört med den elektroniska signalen.

Hög precision vid lastplacering.

De industriella manipulatorerna från INDEVA® gör varken överrörelser eller studsar och de kräver inte en massa små korrigerande rörelser för att nå önskad position, som däremot sker med pneumatiska industriella manipulatorer.

Flytfunktionen (händerna på lasten) låter operatörerna utföra precisionsplaceringsuppgifter med sina händer på själva lasten för maximal kontroll utan att behöva använda handtag eller trycka på knappar. Denna funktion är mycket användbar, speciellt när lasten ska placeras i ett begränsat område eller för ömtåliga laster som kan påverkas av de pneumatiskt styrda manipulatorernas typiska studsar.

Ergonomisk och enkel lasthantering

Med INDEVA® Liftronic®-seriens industriella manipulatorer, ger fingertoppsstyrningsfunktionen omedelbar reaktion på operatörens rörelser upp och ned med hjälp av ett kraftavkännande handtag i linjen. Detta minskar drastiskt tröghetskrafterna vid start, acceleration och inbromsning, vilket gör att systemet kan fungera som en förlängning av operatörens arm. Den ansträngning som krävs av operatören för rörelser längs Z-axeln är konstant och nästan noll. Denna funktion, tillsammans med deras ergonomiska utformning, gör INDEVA®-anordningarna till de enda tillgängliga materialhanteringslösningarna som verkligen uppfyller de strängaste föreskrifterna och direktiven om ergonomi och säkerhet i den manuella lasthanteringen.

Snabba rörelser

De industriella manipulatorerna INDEVA® svarar snabbt, men ändå smidigt, på mänsklig beröring, och vinner tröghet både under acceleration och bromsning, samt förstärker operatörens rörelser. Operatören märker ingen väntetid mellan maskinens avkänning och dess reaktion, vilket är omöjligt med pneumatisk styrning

Ökad synlighet och enkel manövrering

Lyftredskap som används för INDEVA® industriella manipulatorer är mycket lättare och mer kompakta än de som används för traditionella manipulatorer och ger större synlighet och enkel manövrering.

Mångsidighet

INDEVA® Industriella manipulatorer Liftronic Easy-serien kan utrustas med ett gripverktyg med snabbkopplingsanordning med vars hjälp det är möjligt att snabbt och enkelt ändra olika arbetsdon och hantera olika typer av laster med bara 15 sekunders avbrott i arbetet.
Ändringar av lasthanteringsparametrarna eller arbetsdonens funktioner är mycket enkla att utföra via elektronisk mjukvara (mycket enklare drift jämfört med att ändra de pneumatiska manipulatorernas pneumatiska kretsar). Detta är särskilt viktigt när det gäller speciella arbetsdon med flera funktioner.
Vårt modulgripverktygskoncept ”MODULO” och den programmerbara mikroprocessorlogiken gör manipulatorn LIFTRONIC®-serien till en unik lasthanteringslösning som matchar kraven inom samtliga branschområden.

Se videon “Introduktion till INDEVA-utbudet”

 

Intelligenta hjälpanordningar vs. traditionell lyftutrustning

Intelligenta hjälpanordningar vs. traditionell lyftutrustning